Nejnovější články

Není od věci si občas připomenout křesťanské legendy. Třeba tu, jak syn boží cho...

Číst dále..


Všichni obhájci zlodějiny z pera pana Havlíčka, včetně Zaorálků, Kalousků, ale i...

Číst dále..


Často poslouchám výhrady občanů města HK, že vedení města se spíše stará o velké...

Číst dále..


Rozruch kolem Centra duševního zdraví...

Lenka FotoMedailonek mV současné době se ve vedení Královéhradeckého kraje řeší, zda pokračovat v přípravách na dokončení Centra duševního zdraví (CDZ) v Trutnově. Nevím sice proč je kolem CDZ najednou takový rozruch až odpor, ale vím, že budování psychiatrických center je správná cesta, neboť při dnešním psychickém zatížení nás všech, se staneme dříve nebo později jejich klienty.

Obědy do škol nejsou řešením!

tana sormova m
Královéhradecký kraj se zapojil do projektu Obědy do škol. Ten nabízí pomoc formou bezplatného stravování ve školních jídelnách a mateřských školách dětem ve věku 3 až 15 let, jejichž zákonní zástupci pobírají alespoň tři měsíce dávky v hmotné nouzi. Obědy jsou financovány z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci.

Nepotřebujeme nové církevní a soukromé školy!

skola
V poslední době se objevují nejen v našem kraji, ale i jinde, žádosti o schválení vzniku nové školy nebo navýšení kapacit. Samozřejmě se nejedná o školu státní, ale o školy církevní či soukromé. Příčinou může být nejen neuvážená inkluze.

Josef Skála k výrokům Karla Schwarzenberga (pro Parlamentní listy)

logo KSCM na vysku
1. Co si myslíte o tvrzení Karla Schwarzenberga k RVHP a k Varšavské smlouvě? „Celý režim nakonec skončil vlastní neschopností. Jak známo, konec Varšavské smlouvy i RVHP nebyla revoluce, nebyla to ani invaze cizí armády, nýbrž prostý krach. Byl to bankrot. Sovětská říše se rozpadla, a tak i u nás skončila vláda KSČ, jejíž vedení bylo zcela bezradné,“ napsal. Má pravdu? Anebo to bylo jinak?
kdo kdyz ne my

Vážení spoluobčané, přátelé, příznivci,


rádi bychom vám umožnili položit otázky našim kandidátům kandidujícím do voleb do poslanecké sněmovny 2017. Každých 14 dní bude uveřejněn konkrétní příspěvek s výzvou na položení nejrůznějších dotazů. Následující týden pak budou zveřejněny odpovědi našich kandidátů formou videoodpovědí.