Nejnovější články

Další zdražování, tentokrát potravin, je na obzoru...

Číst dále..


Děkujeme za každý váš hlas!NEKONČÍME!Jedem dál - p...

Číst dále..


...

Číst dále..


tabor ts wLéto pomalu končí a s ním i letní tábory pro děti. Letos aktivita, jejíž realizace nebyla vůbec jednoduchá. Corona organizátorům (také k nim patřím) značně zkomplikovala život. Nejprve nebylo jasné, zda tábory letos vůbec bude možné spustit, pak informace, že pouze srpnové, potom radost z červencového uvolnění a do toho sedmistránkové nařízení různých opatření, při jejichž čtení se orosilo mnohé čelo.

kraj pro lidi wPosledních více než 20 let naplňuje veškerý můj volný čas sport, konkrétně sportovní střelba. Jsem členem Sportovně střeleckého klubu (SSK) Třebeš Hradec Králové, kde působím jako dobrovolný trenér, především mládeže (v mládí jsem pracoval s dětmi jako pionýrský vedoucí a po 15leté přestávce jsem se na „stará kolena“ v roce 2000 k práci s mládeží vrátil), jsem funkcionář na klubové (jednatel) a krajské (místopředseda krajského sdružení ČSS) úrovni, rozhodčí.

strait jaroslav wI dnes se hraje s »legionářskou kartou«

O československých legionářích v Rusku se znovu mluví, staly se z nich jakési ikony současného režimu. Prý byli bojovníky proti »komunismu«. Vy jste se touto problematikou hodně zabýval. Vnímáte to také tak?

Historická interpretace působení čs. legií ve Velké válce se jeví jako sinusoida. Počátkem první republiky nekritický obdiv a posléze závist. Jeden z předních »mužů 28. října« Alois Rašín na smrtelné posteli označil atentátníka za neuspokojeného legionáře. Lidé jim záviděli státní službu na poště, dráze, teplé místo v úřadech, a dokonce v tabákové továrně. V době hospodářské krize závist budily trafiky a flašinety. Většinou šlo o zapálené vlastence a za německé okupace se stali předmětem ostré represe. Byli statečnými členy Obrany národa a zahraničních armád. Našel se i koukol typu Emanuela Moravce. Po únoru 1948 se o legiích většinou mlčelo, někteří jednotlivci neunikli i perzekuci. K jisté morální satisfakci došlo až koncem 60. let minulého století zásluhou tehdejšího prezidenta generála Ludvíka Svobody.

Příběh jedné kytice

kytice stezery janaH wVe Stěžerách u Hradce Králové se před dny, kdy si připomínáme osvobození naší vlasti, obecní úřad příliš o položení věnce či kytice k místnímu památníku, který připomíná oběti období řádění německých fašistů z řad stěžerských občanů, nebyl nějak aktivní. Proto zastupitelka za KSČM Jana Holická zajistila kytici a umístila ji u památníku. Děkujeme!

Ponižující prohlášení ministrů

logo kscmProhlášení ministrů zahraničních věcí k 75. výročí konce II. světové války
11. 5. 2020
Jménem Komunistické strany Čech a Moravy se ostře ohrazujeme proti podpisu Prohlášení ministrů zahraničních věcí Bulharska, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska, Rumunska, Slovenska a Spojených států amerických k 75. výročí konce II. světové války.

Ministři výše uvedených zemí sice u příležitosti letošního 75. výročí konce Druhé světové války vzdávají hold všem obětem a všem vojákům, kteří bojovali proti nacistickému Německu a přispěli k ukončení holocaustu. Na straně druhé srovnávají období po roce 1945 s obdobím nacistické okupace s tzv. porobou Sovětským svazem.