Nejnovější články

Poslední dny jen potvrzují, že nárůst nákazy nebud...

Číst dále..


Naše společnost byla nenadále překvapena nepřítele...

Číst dále..


Říká klasik. Troufám si tvrdit, že tomu v případě ...

Číst dále..


Marková 2017Rovné příležitosti je levicové téma
4. 2. 2020
Rozhovor Haló novin s předsedkyní Komise žen ÚV KSČM Soňou Markovou

Rok 2020 přinesl další, již třetí ročník ocenění Žena roku, které uděluje Komise žen ÚV KSČM aktivním členkám komunistické strany, jejichž činnost je významná pro obec, město, spolky a organizace či společnost. Má třetí ročník nějaké novinky?
grebenicek miroslavProti snaze přepisovat dějiny
5. 2. 2020
Mezi 15 významných dnů v českém kalendáři by měl od příštího roku přibýt další – 15. březen jako Den památky obětí okupace českých zemí nacistickým Německem. A 18. červen by měl být Dnem hrdinů odboje proti okupaci českých zemí nacistickým Německem, nikoli Dnem hrdinů druhého odboje.
Stalingrad – srdce velkého vítězství
77. výročí stalingradského vítězství, které je připomínáno 2. února 2020, je pro všechny lidi dobré vůle zvláštním výročím. Není na zemi místa, které by zakusilo od fašismu více než Stalingrad. A není na zemi místa, kde by nevěděli, že vítězství sovětské armády ve Stalingradské bitvě rozhodovalo o osudu celého světa, když se stalo určujícím faktorem dalšího upevnění protihitlerovské koalice.

Velká arogance mocných

logo ov kscm hk2Postavení repliky Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, které umožnilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy revokací svého usnesení, je důkazem, jak pravicovým stranám vadí názorová svoboda. Krok za krokem ji chtějí oklestit a přitom se odvolávají na demokratické principy. Vracejí se tak i do doby, kdy násilná rekatolizace většinově nekatolického národa a jeho tehdejší svobody dané Rudolfovým Majestátem musely být zlomeny a následovalo skutečně »období temna«.
logo ov kscm hk230. 1. 2020
Pražské zastupitelstvo se vyznamenalo. Revokovalo své rozhodnutí, jímž se replika Mariánského sloupu opět vrací na Staroměstské náměstí, aby se stala protiváhou pomníku Jana Husa a pietního místa, kde byli popravení představitelé protihabsburského odboje za třicetileté války. Znovu se ukazuje, že pražští občané tentokrát zvolili do svého čela na jedné straně nekompetentní zastupitele, na druhé pak ty, kterým vlastenectví a názor druhých říká málo.