Nejnovější články

Co by tedy nemělo zůstat kvůli volbám opomenuto?Ač...

Číst dále..


Vážení čtenáři, milé čtenářky,jsem ráda, že jste s...

Číst dále..


Všechny Vás moc zdravím v novém roce a přeji ...

Číst dále..


Stalingrad – srdce velkého vítězství
77. výročí stalingradského vítězství, které je připomínáno 2. února 2020, je pro všechny lidi dobré vůle zvláštním výročím. Není na zemi místa, které by zakusilo od fašismu více než Stalingrad. A není na zemi místa, kde by nevěděli, že vítězství sovětské armády ve Stalingradské bitvě rozhodovalo o osudu celého světa, když se stalo určujícím faktorem dalšího upevnění protihitlerovské koalice.

Velká arogance mocných

logo ov kscm hk2Postavení repliky Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, které umožnilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy revokací svého usnesení, je důkazem, jak pravicovým stranám vadí názorová svoboda. Krok za krokem ji chtějí oklestit a přitom se odvolávají na demokratické principy. Vracejí se tak i do doby, kdy násilná rekatolizace většinově nekatolického národa a jeho tehdejší svobody dané Rudolfovým Majestátem musely být zlomeny a následovalo skutečně »období temna«.
logo ov kscm hk230. 1. 2020
Pražské zastupitelstvo se vyznamenalo. Revokovalo své rozhodnutí, jímž se replika Mariánského sloupu opět vrací na Staroměstské náměstí, aby se stala protiváhou pomníku Jana Husa a pietního místa, kde byli popravení představitelé protihabsburského odboje za třicetileté války. Znovu se ukazuje, že pražští občané tentokrát zvolili do svého čela na jedné straně nekompetentní zastupitele, na druhé pak ty, kterým vlastenectví a názor druhých říká málo.
icona tresneLuzar: I vláda byla podvedena, nejen občané, nejen nájemníci
31. 1. 2020
Projev na 40. schůzi Poslanecké sněmovny 30. ledna 2020 k Závěrečné zprávě Vyšetřovací komise k OKD.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, dámy a pánové.

Nebudu nadužívat vaši trpělivost, protože již zde zaznělo hodně. A ti, kteří měli zájem trošku se více pohloubit do té kauzy o OKD
tresneLeo Luzar: Vyzýváme vládu, aby se zabývala privatizačními zločiny
30. 1. 2020
Sněmovna začala projednávat závěrečnou zprávu Vyšetřovací komise k privatizaci těžební společnosti OKD. Blíže se k tomu už dopoledne v České televizi vyjádřil člen Vyšetřovací komise k OKD a poslanec KSČM Leo Luzar a následně pak také na krátkém brífinku v Poslanecké sněmovně