Přední kandidáti KSČM: PRACUJEME PRO HRADEC

Pracujeme pro Hradec
Toto jsou nejhlavnější priority hradeckých kandidátů. V zásobě máme ale mnoho dalších témat, která Vám představí naši kandidáti na setkání s občany.

Aktualizace: z důvodu nepříznivého počasí jsme byli nuceni setkání na Baťkově náměstí zrušit. Omlouváme se voličům, podporovatelům a sympatizantům.


Abychom mohli pracovat pro občany Hradce Králové, je důležité zejména v této době a v těchto volbách porazit vládnoucí pravicové strany!


Nezůstávejte doma a jděte k volbám 23. a 24. září.


(Požádejte o přenosnou volební schránku – zatelefonujte na magistrát a žádejte paní Vaňkovou.)V sobotu 17. 9. pak zveme všechny voliče a sympatizanty na demonstraci, kterou pořádá KSČM, do Prahy pod Václava od 14 hodin – podpořte levicovou politiku proti chudobě a proti zbrojení,
za mírová řešení konfliktů, za šťastné děti!.

V ZASTUPITELSTVU BUDOU PRO OBČANY PRACOVAT: 

sormova portr 22 wTáňa Šormová (KSČM)
kandidátka KSČM do Zastupitelstva města Hadec Králové č. 1

66 let, KSČM, žije v Hradci Králové, učitelka, dlouholetá zastupitelka města Hradec Králové i Královéhradeckého kraje

Rodačka z Červeného Kostelce zasvětila celý svůj život dětem – nejen jako učitelka, ale také jako pionýrská vedoucí a rovněž v minulosti jako radní Královéhradeckého kraje pro oblast školství. V této funkci se jí mimo jiné podařilo vytvořit zásady oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží, prohloubit spolupráci škol a zaměstnavatelů, vytvořit tradici ocenění firmy školou a naopak školy firmou za vzájemný přínos, ve spolupráci s hospodářskou komorou zahájit společné přehlídky škol a zaměstnavatelů. Výrazně zvýšila podporu masového sportování, pohybové gramotnosti a dalších volnočasových aktivit. Tyto všechny přínosy přišly krajské koalici vhod.
V Pionýru aktivně pracuje od svých vlastních pionýrských let, jako instruktorka, oddílová vedoucí, skupinářka. Má za sebou na čtyřicet letních táborů a s dalšími nadšenci vybudování táborové základny. V Komisi místní samosprávy Moravské předměstí – sever města Hradec Králové aktivně „bojuje“ o zachování zeleně na sídlištích, vystupuje proti zahušťování sídlišť další výstavbou bez řešení již dnes bolavého problému s nedostatkem parkovacích míst, ve školské komisi Rady města hájí zájmy škol a školských zařízení. Neméně kvalitní práci odvádí jako zastupitelka a členka kontrolního výboru. Již několik let se snaží o prosazení výraznější váhy stanovisek Komisí místních samospráv při rozhodování Rady a Zastupitelstva města. Nemá ráda lhostejnost, politikaření, zákulisní „hrátky“, přehlížení názorů občanů, zbytečnou byrokracii a rozkrádání a rozdávání majetku nejen města, ale celé republiky. Váží si rovných, pracovitých a poctivých lidí.
Táňa vychovala dceru a syna a pyšní se třemi vnučkami. Energii čerpá v přírodě, sportu a knížkách. Její krédo je: Politika pro lidi, ne pro vlastní kapsu.
----
PRIORITY PRO MĚSTO
"Velkou pozornost chci nadále věnovat posilování postavení a pravomocí „Komisí místních samospráv“, které by měly zajišťovat spolupráci a přenos informací mezi občany, úřadem a vedením města. Důležité je pro nne vytváření podmínek pro kvalitní, aktivní život seniorů, kteří si zaslouží důstojný život i ve vysokém věku a budování kvalitních městských zařízení pro péči o seniory a spoluobčany s handicapem. Dále budu pokračovat v prosazování potřeb škol, jejich rekonstrukcí a modernizací, v podpoře volnočasových aktivit, jako neoddělitelné a důležité součásti života občanů všeho věku. Věnovat se chci i zajištění kvalitních podmínek pro život mladým rodinám, prosazovat jinou výstavbu finančně dostupných bytů (ne developerskou), v neposlední řadě usilovat o zvyšování podílu zeleně ve městě (ne jenom zastavení úbytku) a s tím související řešení prostoru tzv. lesoparku a přilehlých ploch pod Rozárkou a Novým Hradcem Králové. Protože mnoho let bydlím na Benešově třídě mojí prioritou je i další pokračování v rekonstrukci této třídy a „zelený“ rozvoj celé lokality kolem „Benešovky“."


stepan lub 22 wIng. Lubomír Štěpán (KSČM)
kandidát KSČM do ZM Hradec Králové č. 2

68 let, žije v Hradci Králové, projektant, dlouholetý zastupitel města i Královéhradeckého kraje

V Hradci Králové žije – s výjimkou vysokoškolského studia a vojenské služby – trvale celou dobu. Pracoval ve Vojenském projektovém ústavu a po ukončení prezenční vojenské služby v roce 1980 nastoupil do Kovoprojekty Hradec Králové, kde pracoval jako projektant. Na konci roku 1991 z tohoto podniku propuštěn, založil projektovou kancelář a živil se a živí jako soukromník. Ve volném čase se věnuje práci pro sport, a pak je to pes a práce na zahradě.
Je dlouholetým zastupitelem města Hradec Králové, vždy v opozici. Má dlouholeté zkušenosti z práce v Zastupitelstvu města Hradec Králové a jeho výborech a komisích. Pracoval vícekrát ve finančním a kontrolním výboru, v komisi pro majetek a rozvoj bydlení a komisi pro regeneraci památek. Od roku 2000 byl osm let také zastupitelem Královéhradeckého kraje, z toho čtyři roky pracoval ve funkci uvolněného předsedy kontrolního výboru. Má tedy mnoho zkušeností z komunální i krajské politiky, též z práce ve statutárních orgánech obchodních společností.
Jeho koníčkem byl sport a nyní se zapojuje do činnosti výboru Fotbalového klubu FC Nový Hradec Králové a v dozorčí radě Mountfield HK a.s.

PRIORITY PRO MĚSTO

"V zastupitelstvu bych prosazoval především pokračování regenerace Benešovy třídy, obnovení městské bytové výstavby, nerozprodávání městského majetku, podporu sportovním organizacím na území města."


fialova lenka wLenka Fialová, DiS (KSČM)
kandidátka KSČM do ZM Hradec Králové č. 3

56 let, žije v Hradci Králové, vzdělání středoškolské a vysokoškolské nástavby, ekonomka a správkyně, dlouholetá práce v zastupitelstvu města i v kraji

Lenka byla 17 let asistentkou poslankyně PS PČR Mgr. Soni Markové a nyní pracuje jako ekonomka a správce nemovitostí. Byla zastupitelkou města Hradec Králové po dvě volební období 2010–2018. Členkou zastupitelstva Královéhradeckého kraje ve volebním období 2014–2018. Ve volebním období 2002–2006 byla také zastupitelkou obce Opatovice nad Labem, kde se jí podařilo spolu s dalšími obyvateli uspořádat referendum proti výstavbě spalovny odpadů se zastaralou technologií. Pracovala v kontrolním výboru, v komisi pro městské památky, pro rodinou politiku, v kulturní a sociální komisi zastupitelstva města Hradec Králové. Je členkou KMS Střed v Hradci Králové. Po dobu práce v zastupitelstvu města HK s chutí a radostí přivedla do svazku manželského mnoho párů.
Na úrovni Královéhradeckého kraje se účastnila práce ve výboru pro zdravotnictví, pro životní prostředí a zemědělství.

Je vdaná má dvě dospělé děti a vnoučata. Zájmy a koníčky: kynologie, cestování, zahrada, příroda, zumba, knihy, jóga. Nerada nakupuje.

OSOBNÍ VYZNÁNÍ

"Po letité zkušenosti s prací v politice musím poděkovat, především bývalé poslankyni Soni Markové, bez které bych neměla možnost po několik let „pomáhat“, dále všem přátelům a přítelkyním, kolegům a kolegyním, bez kterých nelze žádných úspěchů dosáhnout. K práci v politice je vždy potřeba tým lidí, který táhne za jeden provaz, přičemž každý jednotlivec je potřebný."

Proč kandiduji za KSČM?

"To přišlo tak nějak automaticky. Byla jsem vychovaná v komunistické rodině. Celé své dětství jsem viděla, jak rodiče pomáhají, spolupracují, jak jsou aktivní pro své okolí. Vyrůstala jsem a nasávala, že jeden sám nic nezmůže, že pomoci sousedovi je samozřejmost, že nemám dělat druhým to, co nechci, aby se dělo mně, že si za peníze oblibu u spolužáků nekoupím, že základem státu je rodina a že štěstí nespočívá v miliónech na kontě. A protože jsem měla krásné a na zážitky bohaté dětství a dospívání, nemám sebemenší důvod nadávat či kritizovat na socialistický způsob života. Stojím si za tím, že všechno je o lidech a v lidech. Žádný politický systém nebyl a nebude dokonalý, neboť o tom, jak bude vypadat, rozhodují lidé se svými kladnými a zápornými vlastnostmi. Nejsem zatížená minulostí, na svět se koukám střízlivýma očima a stojím pevně na zemi. A jelikož jsem v politice již nějakou tu dobu, vím, že pokud je politik „normální“ člověk, chce žít v bezpečném, příjemném a zdravém prostředí, milovat svojí rodinu, přát ostatním jen to dobré a trestat zlo a nespravedlnost, prostě stejně jako všichni ostatní. Jen cesta k cíli je malinečko u každého jiná, podle povahy a zásad, které jedinec preferuje, což na konci ovlivňuje i politické chápání společnosti."

PRORITY PRO MĚSTO

"Aby se přestalo „politikařit“ a začalo se pracovat pro lidi. Aby konečně začaly spolupracovat všechny odbory na Magistrátu města HK. Vždyť většina těch, kteří pracují na magistrátu a zastupitelů města jsou Hradečané, žijí jim ve městě rodiny a rodiny jejich přátel, tak proč netáhnout za jeden provaz? To samé platí mezi politickými stranami a uskupeními.
Dospělí člověk by se měl umět vždycky domluvit a řešit problémy bez emocí a s rozumem."milos berounsky wMiloš Berounský (KSČM)
kandidát do ZM Hradec Králové č. 4


50 let, žije v Hradci Králové, SŠ, elektromechanik silnoproudých zařízení a pracuje ve stavebnictví, pracuje v Komisi místní samosprávy Pražské Předměstí sever, několikrát vystoupil v televizním pořadu „Máte slovo“ Michaely Jílkové a „Černé ovce“

PRIORITY PRO MĚSTO

"Mým cílem je vrátit Hradci Králové podobu rozkvetlého „zeleného salonu republiky“ zářícího čistotou a svěžestí, jakým kdysi byl a nikoli rozbitého, špinavého města duchů a zasmušilých tváří. Takovým je, bohužel, na mnoha místech nyní – hlavně „zásluhou“ vedení ODS, HDK, VPM a dalších diletantů, kteří provádějí experimenty s důvěrou a trpělivostí obyvatel krajské metropole.
Mezi další hodnoty, které bych do Hradce rád vrátil, patří: Zvýšit ochranu zemědělské orné půdy, zahrádkářských osad a zelených ploch na území města proti podvodným developerům a nenasytným realitním makléřům. Doplnit výsadbu stromků v městských lesích poškozených větrem a kůrovcovou kalamitou. podpořit dotacemi přístavby a nástavby rodinných domků a vilek a půdní vestavby. Novou výstavbu směřovat především na území tzv. brownfieldů. Pečovat o kulturní památky a podpořit větší množství amatérských hudebních, divadelních či spolkových akcí. Změnit parkovací systém a zavést mýtné pro průjezd nákladní kamionové dopravy naším městem. Podpořit dotacemi pořizování soukromých malých alternativních zdrojů elektrické energie. Motivovat žáky základních a středních škol k akcím s ekologickým zaměřením..."
Havrda 003 wIng. Alois Havrda (BEZPP)
kandidát KSČM do ZM Hradec Králové č. 5


75 let, žije v Hradci Králové, vysokoškolák, dopravní inženýr, dlouholetý zastupitel města Hradec Králové

Jsem současný zastupitel města, zvolený s Vaší podporou. O totéž si Vás dovoluji opět požádat, abych mohl i nadále uplatňovat svou autoritu a své profesní a praktické znalosti ve Váš prospěch a prospěch našeho města. V končícím volebním období jsem se věnoval zejména přípravě nového územního plánu jako člen Výboru pro rozvoj města. Úspěšně jsem prosazoval, aby tento významný dokument založil na další roky proporcionální rozvoj města, se zdravým životním prostředím a kvalitním bydlením. S důrazem na řešení současných dopravních problémů.
Neméně důležitá byla i moje činnost v Dopravní komisi při přípravě Severní tangenty, Jižní spojky či při úpravách řady křižovatek – s cílem vytvořit předpoklady pro zklidnění dopravy v centru města.

PRIORITY MĚSTA

Výrazná byla má činnost pro městskou část Kukleny, ve které bydlím od dětství a znám detailně její problémy. Podařilo se mi prosadit přijetí projektu Rekonstrukce Pražské ulice a založit tak její koncepci pro potřebné úpravy sledující bezpečnost chodců a cyklistů a pro zajištění místní dopravy. Po nesčetných jednáních běží i projekt přestavby zchátralých areálů bývalého Stavofinalu a koželužny – v projektové přípravě je již Dům pro seniory a obytný komplex bývalé Tvorby. Možná se to zdá pomalé, ale jde o systémové kroky, bez kterých to nejde. Pro zlepšení životního prostředí se podařilo připravit „zelený koridor“ kolem Malého labského náhonu a navazující parčíky již mají stavební povolení. Dohodlo se i omezení původně velmi radikálního kácení stromů na místním hřbitově a náhradní výsadba.
Úzce spolupracuji se spolkem „Pro rozvoj Kuklen a Plačic“ na řešení dalších problematik.
V nastávajících komunálních volbách opět kandiduji – na kandidátce KSČM – bez politické příslušnosti. Jsem uveden na 5. místě. V novém volebním období budu usilovat o dokončení výše uvedených činností a projektů a i nadále o rozumné vynakládání městských prostředků.
Prosím o Vaše preferenční hlasy (křížkováním, pokud nevolíte celou stranu) a předem děkuji za Vaši podporu.Vladimír Berger wVladimír Berger (BEZPP)
kandidát KSČM do ZM Hradec Králové č. 6


33 let, žije v Hradci Králové, SPŠ Hradec Králové, finanční poradce, pracuje v KMS Moravské Předměstí – východ, ve sportovní komisi Rady města Hradec Králové a v Komisi pro dopravu a podporu cyklistiky, rád hraje fotbal

Moje priority pro město

"V dnešní době by vedení města mělo začít více šetřit a nezadávat zbytečné a vlastně nerealizovatelné projekty typu podzemního parkování na Velkém náměstí. Měli bychom dále pracovat na rozdělaných projektech (např. Mileta) a začít řešit Benešovu třídu jako prioritu, což ostatně měly ve volebním programu všechny strany a doposud nedošlo k žádnému posunu.
Jednou z mnoha věcí, které občany našeho města pálí, je i čím dál horší dostupnost bydlení nejenom pro mladé rodiny, ale často i pro lidi s nějakým znevýhodněním. Proto by bylo dobré začít pracovat na výstavbě startovacích bytů pro mladé rodiny a sociálních bytů, např. pro seniory a jinak znevýhodněné občany města. K tomu navážu souvisejícím problémem a to je parkování. Měli bychom více propagovat současné parkovací domy, které jsou v centru víceméně prázdné a hledat další možnosti parkování na větších sídlištích, avšak ne na úkor zelených ploch."
skola2 131 x