Zachovat zeleň v Hradci a na střechy solárka

milos berounsky wKandidátovi do zářijových obecních voleb Miloši Berounskému je 50 let, má úplné středoškolské vzdělání v oboru elektromechanik silnoproudých zařízení a pracuje ve stavebnictví. Od roku 2007 působí v Komisi místní samosprávy Pražské Předměstí sever Hradec Králové. Protože se zajímá o veřejný život, měl několikrát možnost vystoupit v televizním pořadu „Máte slovo“ Michaely Jílkové a „Černé ovce“.Jeho cílem je vrátit Hradci Králové podobu rozkvetlého „zeleného salonu republiky“ zářícího čistotou a svěžestí, jakým kdysi byl a nikoli rozbitého, špinavého města duchů a zasmušilých tváří. Miloš Berounský tvrdí: „Takovým je, bohužel, na mnoha místech nyní – hlavně ,zásluhou’ vedení ODS, VPM a dalších diletantů, kteří provádějí experimenty s důvěrou a trpělivostí obyvatel krajské metropole.“ Představil proto návrh svých cílů.

CO BYCH CHTĚL V HRADCI ZMĚNIT

1) Zvýšit ochranu zemědělské orné půdy, zahrádkářských osad a zelených ploch na území města proti podvodným developerům a nenasytným realitním makléřům. Doplnit výsadbu stromů v městských lesích poškozených větrem a kůrovcovou kalamitou.
2) Namísto záboru stále nových zelených ploch podpořit dotacemi přístavby a nástavby rodinných domků a vilek a půdní vestavby. Novou výstavbu směřovat především na území tzv. brownfieldů.
3) Zvýšit péči o kulturní památky na území Hradce Králové.
4) Zcela změnit parkovací systém a zavést mýtné pro průjezd nákladní kamionové dopravy naším městem.
5) Vrátit pohotovostní stomatologickou lékařskou péči a lékárnu s nepřetržitým provozem do středu města, kde vždy byla, kam patří a je nutností.
6) Pokusit se co nejrychleji v těsné spolupráci se správci sítí zrekonstruovat alespoň v nejnutnějším rozsahu vybrané komunikace a chodníky v havarijním stavu. Rovněž zlepšit péči o městský mobiliář a dětská hřiště.
7) Zlepšit situaci v nakládání a svozu odpadu na území města.
8) Upravit rozsah a změnit zaměření grantové podpory kulturních akcí. Namísto megaakcí s komerčním záměrem podporovat větší množství amatérských hudebních, divadelních či spolkových aktivit.
9) Podpořit dotacemi pořizování soukromých malých alternativních zdrojů elektrické energie.
10) Motivovat žáky základních a středních škol k akcím s ekologickým zaměřením (výsadba stromků, čištění lesů a břehů potoků, úklid dětských hřišť, pomoc při sklizni).
11) Zvážit možnost vytvoření dobrovolných pořádkových hlídek ze studentů, důchodců a příslušníků Městské policie, které by dohlížely na dodržování pořádku na území města.

Těchto 11 bodů není sice málo, ale věřím, že naším společným úsilím se může podařit valnou část z nich naplnit a vytvořit tak z našeho města místo, kde se dá důstojně a klidně žít a na které budeme moci být náležitě pyšní.

Váš Miloš Berounský,
bez PP,
kandidát do Zastupitelstva města Hradec Králové za KSČM


skola2 87 x