Stanovisko KSČM ke třem letům prezidentského mandátu Miloše Zemana

milos zemanPoprvé v lednu 2013 byl v přímé volbě zvolen a v březnu 2013 se pak stal prezidentem České republiky Miloš Zeman. Třetí výročí této události je příležitostí k hodnocení výkonu jeho mandátu. KSČM v prvním kole tehdejší prezidentské volby doporučila volit ty kandidáty od středu doleva, kteří ji požádali o podporu. Z toho pak v druhém kole logicky vyplynulo jmenovité doporučení volit proti Karlu Schwarzenbergovi postupujícího Miloše Zemana.

Miloš Zeman se ukázal jako silná osobnost, nehrbící se před cizími vlivy a prosazující jasnou vizi ochrany českých zájmů. Musel proto ustát celou řadu mediálních útoků, zejména útoků ze strany zastánců neúspěšného protikandidáta. Přesto jeho aktuální podpora podle agentury STEM dosahuje 64 % a převyšuje podporu ostatních ústavních institucí.
KSČM však kriticky hodnotí a neshoduje se s prezidentem zejména v otázkách NATO a vysílání vojáků AČR do misí, dále ani v pohledu na roli státu Izrael ve světové politice. Trváme na zachovávání důstojnosti prezidentského úřadu, to vyžaduje odpovídající chování a komunikaci s veřejností, ale i důvěryhodnost zaměstnanců hradní kanceláře.
Kladně KSČM hodnotí pak to, že nepodléhá vnucené atmosféře sankcí vůči Ruské federaci. Pro českou ekonomiku je strategicky významné to, že aktivně otevírá obchodní cesty do perspektivních oblastí střední Asie a na východ, především do Číny. Podporu KSČM má i v oprávněné kritice na opožděnou a zcela nekompetentní reakci EU na současnou migrační krizi, včetně ústupnosti vlády ČR v této věci, která je zjevně invazí než pouhou migrací.
KSČM návrhy na změny ústavy v oblasti prezidentských pravomocí, které by byly účelově spojeny pouze s osobou Miloše Zemana, odmítá a respektuje mandát, který vzešel z přímé volby.
 
Zdroj: VV ÚV KSČM

skola2 7236 x