Pietní akty na Hradecku

seriky lhrb22 wPietní akty v Hradci Králové
Osmého května položily delegace KSČM na místních hřbitovech květiny ke dni osvobození od fašismu. Květiny položili zástupci OV KSČM v rozdílných časech. K památníkům už občané také donesli své kytice. Jedna skupina s Táňou Šormovou a ženami z Levicového klubu žen, která se vrátila z pietního aktu v Odolově, objela jak památník v Kuklenách, tak na vojenském hřbitově na Pouchově i na Lesním hřbiově v Malšovicích.

8kveten22 kukleny wlesni hrbit skupina w


Společné uctění památky obětí válek

V pondělí devátého května se sešly občané a občanky ve větším počtu k neformální připomínce 77. výročí konce války v Evropě. U památníku rudoarmějcům na královéhradeckém Lesním hřbitově položily květiny ženy z Levicového klubu žen, Česko-ruské společnosti a muži z Českého svazu bojovníků za svobodu a rodícího se nového spolku Hradecko. Patrik Dušek ozřejmil postup Ukrajinského frontu a jeho částí ve východních Čechách, kde byla některá města osvobozena až 10. května a poděkoval i přítomným pamětnicícm Martě Kolesové a Věře Nývltové. Čestnou stráž postál v dobových uniformách otec a dcera z klubu Vojenské historie. Rozkvetlé šeříky zaplavily čtyři hrobová místa s velkým obeliskem. Ženy je přidaly ke květinám z 8. máje, kdy je sem položili zástupci KSČM, stejně jako i na další dvě místa ve městě.
Čas šeříků se dostal i do básně, kterou přednesla Marta Kolesová, pamětnice roku 1945. Na závěr si všichni zazpívali, sic amatérsky, ale o to více od srdce, naši hymnu, Kaťušu i Internacionálu. Jak také zaznělo: NEZAPOMENEME! Nezapomeneme, jak vše bylo, co se stalo, jaké byly příčiny druhého světového válečného konfliktu a nesmíme dopustit, aby nastal nový.

leshrb22 marta w

20220508 180332 2Památku obětí osvobozování Čech uctili komunisté v Chlumci nad Cidlinou a také v Novém Bydžově - u Památníku osvobození v Parku U Trojice (nově nazvaném osvobození a persekuce), který přišel o svou hvězdu, jíž město navrátit zpět nehodlá. Pokládají také kytičku ke hrobu sovětského vojáka Ivana Ivanoviče Sopčaka, který přišel o život 10. 5. 1945.

20220508 180710 2
skola2 59 x