Zase jen "experimenty" ve školství

tana sormova b wNejprve jsem si myslela, že mě šálí sluch, když z televizní obrazovky v neděli 13. 6. zazněla informace o navrhované možnosti i v dalších letech využívat v základních a středních školách distanční formu vzdělávání – jakési „hybridní vzdělávání“.
Většinu života jsem učila na základní škole a neumím si představit, že děti nebudou chodit každý den do školy, nebudou potkávat své spolužáky, nebudou v přímém kontaktu s učiteli, nebudou nuceny dodržovat nějaký životní řád, ráno nebudou muset vstát a jít do školy, jen zapnou počítač... Kde se naučí týmové práci, kde se naučí vystupovat před ostatními, kde bude kultivována jejich mluva, kde bude probíhat socializace, kdo bude děti hlídat v době práce rodičů...?

Poslední rok jsme si distanční formy vzdělávání užili dost a dost (i já jsem touto formou děti vzdělávala) a pro většinu dětí, jejich rodičů i učitelů to přineslo spíše problémy, stres, únavu, spoustu času, obtížnější zvládání učiva. Dětem chyběli spolužáci, chyběl živý kontakt, mnohé přestaly mít potřebu pohybu, narostl počet dětí s obezitou a psychickými problémy. Z počítačů byly unaveny, a to nemluvím o informacích ne vždy pravdivých, které internet poskytuje.
Televize informovala o jakémsi projektu, který vyzkouší navrhovanou možnost vzdělávání formou střídání prezenční a distanční výuky. K čemu však takový experiment může vést a kdy začne převládat počítač nad vzděláváním ve školní budově, v kruhu spolužáků? Kdy se stanou naši potomci skutečnými vazaly počítačů, internetu a možná i snadno ovladatelnou a manipulovatelnou generací?
S takovou cestou vývoje našeho školství nesouhlasím!

Táňa ŠORMOVÁ,
kandidátka do PS

IN: Krajánek 7/2021
skola2 73 x