Byty postaví developeři na prodej, školku ať postaví město

tana sormova b wHradec Králové v posledních letech opravdu zaspal v zajištění dostatečného počtu míst v mateřských školách. Které vedení města z tohoto stavu vinit, minulé, nebo současné?
Minulé vedení před několika lety vyřešilo hrozící kolaps vybudováním tzv. mobilních, kontejnerových zařízení většinou na pozemcích u základních škol a otevřelo novou MŠ v Podzámčí. V dané době se toto řešení ukázalo jako rychlé, finančně nenáročné s možností budoucího i jiného využití. Optimální samozřejmě nebylo. Spoléhat na to, že dětí nebude přibývat, bylo špatně. Poptávka po umístění dětí byla uspokojena a vedení města dál nic nepodnikalo. A to i přesto, že byla podporována »neřízená« výstavba »developerských« bytových domů většinou v okrajových částech města.


Zastupitelé za KSČM dlouhodobě upozorňovali na špatný trend takové výstavby, bez zajištění odpovídajícího zázemí a infrastruktury, potřebné pro život rodin s malými dětmi. Tento stav trvá. Domy přibývají, počet bytů narůstá, ale odpovídající vybavenost ne. A k té patří i mateřské školy. Chybí urbanistická studie nejrychleji se zahušťujících lokalit zástavbou. V územním plánu nejsou plochy určené pro potřeby škol a školských zařízení.
Město již nemá vlastní pozemky v nejvíce dotčených oblastech, kam by mohlo postavit nebo rozšířit již existující zařízení. Zadat až nyní městským architektům vypracování analýzy potřeby nových školek je hodně pozdě. Znovu se potvrzuje, že nefunguje spolupráce jednotlivých odborů magistrátu. Bohužel, současné vedení města situaci nijak nezlepšilo. Péče o děti by měla být prioritou každého dobře fungujícího města. Řešením není ani nutit rodiče, aby své děti vozili někam, kde je kapacita nevyužitá.
Představa některých představitelů po »sametové revoluci«, že matky budou s dětmi doma do pěti let jejich věku, se ukázala jako nereálná. Kdo se dnes postará o matky a otce samoživitele? 
O všechny, kteří jsou nuceni nastoupit do práce již v hodně útlém věku dětí, protože potřebují druhý příjem, nebo by o práci přišli?
Vedení města uvažuje o výstavbě ekologické školky za 100 milionů. Nejdříve však v horizontu pěti let. Co do té doby? A když se naskytne možnost získat zpět do majetku města budovu, která kdysi mateřskou školkou byla, vedení města i s většinou koaličních zastupitelů ji odmítnou. Cituji z důvodové zprávy předložené zastupitelům: »Odbor školství doposud nepředložil jakýkoliv písemný návrh na využití školy… Tím spíše nepředložil ani návrh na přidělení finančních prostředků pro vypořádání provedených rekonstrukcí a rekonstrukce další, město pro tuto akci žádné finanční prostředky nemá.«

Majetkový odbor a jeho gestor se u »školáků« neinformoval? A jsme zpět u již zmiňované spolupráce. Kde se tedy najde oněch uvažovaných 100 milionů? Situaci je potřeba řešit urychleně s vizí do budoucna, se zřetelem na finanční možnosti tak, aby město nemuselo hasit již hořící požár a mladým rodinám se v našem městě opravdu dobře žilo bez nejistot. To je snaha i nás, zastupitelů za KSČM.

IN: 28.11.2020  Haló noviny - Táňa ŠORMOVÁ
https://monitoring.anopress.cz/orig/MyOrig?h=17154931

moravske sidl w 683Hradec Králové – Moravské Předměstí 

skola2 2331 x