»Pirátský pohled« školství v Královéhradeckém kraji

markova w 17Oblast školství a sportu v Královéhradeckém kraji převzal po M. Berdychové nový, tentokrát »pirátský« radní Arnošt Štěpánek. Kvůli povolebním koaličním »obchodům« a zřejmě i kvůli nevelké úspěšnosti, nepokračuje ve své práci bývalá radní za Východočechy. Přesedlala na sociální oblast a k tomu bude vést také kulturu a cestovní ruch. Nováček A. Štěpánek sice vystudoval hradeckou pedagogickou fakultu, ale věnoval se reklamě a marketingu. Pracoval jako šéf prodeje po internetu, podnikal v internetových projektech a radil firmám s marketingem. Posledních deset let se věnoval koučingu. Teď bude »koučovat« krajské školství. Chlubí se, že za Pirátskou stranu zasedá v parlamentních komisích, kde se diskutuje o změnách ve školství. Údajně zde prosazuje »revizi kurikulárních dokumentů s ohledem na budování kompetencí pro 21. století«.
Co tím pan náměstek myslí? *

Jak by se podle Pirátů měly změnit základní pedagogické dokumenty, které vymezují koncepci, cíle a obsah vzdělávacích plánů? Ve škole je důležitá jasnost a srozumitelnost. To pan Štěpánek nezvládl již v tomto prvním veřejném sdělení. Snad se mu to bude více dařit při uskutečňování dalších naznačených cílů. Chce se podívat na reálné výsledky optimalizace středních škol, při níž kraj před dvěma lety sloučil 21 subjektů do 10 větších celků. Fakticky šlo ale pouze o nepromyšlenou kosmetickou úpravu, která vyvolala řadu problémů a velkou kritiku. Krajské střední školy jsou stále naplněny jen z 59 procent. Optimalizace škol je z tohoto pohledu sice potřebná, ale měla by respektovat základní fakt, že škola, stejně jako zajištění zdravotní péče, pracovní příležitosti, kulturní vyžití nebo dopravní obslužnost je důležitá pro to, aby se lidem i v odlehlejších koutech našeho regionu dobře žilo. Změny Piráti chystají také ve výběru ředitelů a ředitelek škol. Prý jsou pro ně transparentní »výběrka« zásadní. To lze určitě přivítat, protože kauza výběru ředitelky jedné z jaroměřských škol je dodnes nedořešenou černou skvrnou paní Berdychové.
Koronakrize také ukázala, že řada škol v Královéhradeckém kraji nebyla připravena na výuku na dálku. Způsobilo to problémy části učitelů i rodičům. Když se na jaře ze dne na den žáci ocitli místo v lavicích doma u počítačů a tabletů, některé školy se teprve seznamovaly s digitálním pojetím výuky. Štěpánkovým úkolem proto bude realizovat projekt na rozvoj digitální výuky, na který kraj získal téměř 190 milionů korun z Evropské unie. Odstartovat má v lednu 2021. Nicméně páně radního představa, že může »kdokoli učit cokoli odkudkoli«, mě trochu děsí.
Právě krize kolem COVID-19 jasně prokázala nezastupitelnou úlohu učitele. Minulým zastupitelstvem připravený projekt má školám pomoci získat nové vybavení a především proškolit učitele, aby digitální výuku lépe zvládali. Dotace má pokrýt 95 procent nákladů. Asi 30 procent peněz má jít na nákup nové techniky, většina je ale určena na vzdělávání pedagogů i rodičů. Nyní nezbývá než doufat, že se školství v Královéhradeckém kraji nestane pouhým »lupem v rukách pirátů« a všechny ohlášené změny budou skutečně ve prospěch žáků, učitelů a rodičů.
Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví, KSČM. býv. učitelska

IN: Haló noviny, 20. 11. 2020
* Krajské zastupitelstvo má na starosti ve školství budovy středních škol (a dalších spec. zařízení), obsazení postů ředitelů, případně žádá o aregistraci nových oborů. Obsah výuky je záležitostí ministerstva školství, tv a sportu. POZN. redakce
skola2 390 x