Odměny zdravotníkům a »pomoc« z USA

mar 150 1Nemocnice nyní s obrovským úsilím čelí druhé vlně koronavirové nákazy. Přibývá pacientů s těžkým průběhem nemoci a bohužel i úmrtí. Tím ubývá i kapacit volných lůžek s kyslíkem a mimotělním oběhem. V některých regionech již hlásí stop stav. Zastavila se zbytná péče, což ohrožuje zdraví a životy »necovidových« pacientů. Narůstá ale také počet nakažených lékařů a sester. Většina nemocnic přitom již před vypuknutím pandemie trpěla nedostatkem lékařského i nelékařského personálu. Přesto na jaře zvládly první vlnu na jedničku, a to přesto, že se často potýkaly s nedostatkem ochranných zdravotnických prostředků. Kromě obrovské vlny solidarity celá země po zásluze děkovala, tleskala a zněly zvony.

Vláda již v dubnu slíbila za mimořádné nasazení zdravotníkům odměny. Podle tehdejšího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha mělo jít o 100-150 Kč za hodinu v závislosti na míře rizika, a členům odběrových týmů o 1500 Kč za hodinu. Zdravotnické odbory následně prosadily, aby odměnu dostali všichni, kteří pracovali v nemocnicích od 1. 3. do 31. 5. ve výši 30 tisíc korun měsíčně, nejen ti, kteří pečovali o »covidové« pacienty přímo. Další peníze pak měly být vyčleněny v kompenzační vyhlášce. Vláda však schválila vyplácení peněz až na konci léta, i když původní slib zněl, že lidé dostanou odměny do konce července. Adam Vojtěch se vymluvil na to, že šlo o »velké peníze«. Problém spočíval také v tom, že rozhodnutí o odměnách bylo ponecháno na vedení nemocnic. Ne všude tak byly vypláceny, nebo je zdravotníci obdrželi v různých výších. Někde dokonce jen do 30 Kč za hodinu.
Nyní tu máme druhou vlnu a zdravotníci opět, často z posledních sil, obětavě odvádějí pro nás pacienty skvělou práci. Odměny si rozhodně zaslouží v plné výši a jakékoliv prodlení je trestuhodné. Nedostatek kvalifikovaného zdravotnického personálu v současnosti pociťují všechny státy zasažené COVID-19. České republice pomůže zvládat krizovou situaci i sedm z původně 28 avizovaných zdravotníků z texaské a nebraské národní gardy. Nebudou však přímo pečovat o nemocné, pouze »radit« českým lékařům a konzultovat s nimi osvědčené postupy. Půjde tak zřejmě spíše o jakousi stáž se vzájemnou výměnou zkušeností. Koneckonců, proč ne? Z jakého důvodu se ale naši mocní chovají vůči USA tak servilně?
Vysoce oceňuji veškerou potřebnou pomoc, kterou si jednotlivé státy vzájemně poskytují, a vůbec není důležité, odkud přichází.

10.11.2020 Haló noviny - Soňa MARKOVÁ
skola2 255 x