Se starostkou o obecních starostech...

Karolína Hálová starostka Skrivany miniKarolína Hálová, DiS., starostuje ve Skřivanech již tři a půl roku. Její mandát brzy vyprší a bude se chystat do dalších voleb. Své místo na kandidátce KSČM jistě opět suverénně obhájí. Před několika lety vstoupila do politiky, aby některé obecní záležitosti posunula vpřed. V devítičlenném zastupitelstvu jsou za KSČM dvě ženy, ona a Ing. Miroslava Černá, předsedkyně finančního výboru. Obě delegovala KSČM, jsou bez politické příslušnosti, ale svůj příklon k levici nezapřou.

Zastupitelstvo funguje i pod řízením ženy

Paní Hálová vzpomíná na svoji odvahu kandidovat do zastupitelstva obce s tisíci obyvateli a na to, že se stala starostkou. „Do funkce jsem šla se zkreslenými představami, ale nakonec jsem postupně vše zvládla i když jsem byla hozena do vody – a plav! Kdybych tušila, jak to bude, asi bych tolik odvahy neměla. Stále ale musím dokazovat, že jako žena s dětmi zvládnu to samé, co muž s dokonalým domácím servisem,“ říká Karolína Hálová. Jednání zastupitelstva je na menší obci asi klidnější, i když jak říká: „...Své nápady občas musím v zastupitelstvu předjednávat postupně a přesvědčovat pro jejich realizaci zastupitele. Občas také s návrhem neprojdu.“

Důležité je mít pořádek v hospodaření. Se ctí prošla obec pár měsíců po volbách auditem, i ten letošní od krajského úřadu má za sebou. „Audit trvá po tři dny. Nejprve mne úřednice kraje vyděsila, že máme v účtech chybu. Jenže se ukázalo, že nikoho obec nepoškodila, ani škoda nevznikla, a že je to jen v účetních položkách...“ Obec postupovala tak pečlivě, s mnoha razítky a papíry na všechna výběrová řízení, až úředníci poradili jednodušší postup.
Radost dělá starostce zahájení rekonstrukce vily po továrníkovi, kde je pět bytů a dvě třídy mateřské školy. Budova bude přiznávat dobu, ve které vznikla, ale bez materiálů, které se špatně udržují. „Těším se, až bude hotovo a doufám, že se nám investice vrátí.“ Může se pochlubit hotovou rekonstrukcí Sloupenské ulice a připravuje rekonstrukci prašné nebo zablácené (dle rozmaru počasí) ulice Pod Vrchy.

Předloni, kdy jsme s Krajánkem (3/2016) Skřivany navštívili, byl pro paní starostku mezi úkoly i semafor před školou pro přecházení. Ten splnila. Do dalších voleb by uvažovala o kameře, která zachycuje rychlost jízdy a pokutuje pak řidiče. Je to ale pro malou obec dost velká finanční zátěž – 1,8 mil. korun. „Mohli by nám pomoci z místní akční skupiny Dobrovolného svazku obcí Pocidlinsko pořídit tuto vymoženost, třeba pro více obcí,“ doufá starostka.

Obec má mateřskou i základní školu. Sociální přístup prokazuje paní starostka v mnoha případech. „Podporujeme už druhým rokem prvňáčky. Paní učitelka nakoupí z rozpočtu obce pro každého žáčka, i z jiných obcí, kteří k nám docházejí, za 500 korun školní potřeby. Dáváme dětem příspěvek na plavání i na lyžařský kurz, jak pro děti z mateřské školy, tak ze základní. Také prostřednictvím nadace Women for Women přispíváme na obědy pro sociální případy,“ uvádí starostka. Škola má kapacitu 250 dětí, ale chodí jich sem 150. I proto obec poskytuje příspěvky, aby i z okolních obcí sem děti zamířily. V letošním roce očekávají zatím devět prvňáčků – podle počtu předškoláků. V obci musí školu udržet, třeba i za cenu doplatků z obecních financí.

Investice pro občany aneb starostka „stavitelkou“

Už z uvedeného vyplývá, že starostka se musí starat o investice, jinak by v obci nic nového nevzniklo. Obec hospodaří zhruba s dvaceti miliony korun, a tak musí zvažovat, co si lze dovolit. Letos skončil rozpočet s přebytkem přes 7 milionů korun, protože výnosy byly pro obce zvýšeny. Jen stručně ze složitého daňového schématu uveďme, že do obecního rozpočtu se dostávají výnosy z daní, zejména z nemovitostí v obci a daňové podíly od podnikatelů, mají-li v obci sídlo, a daně z mezd zaměstnaných osob a podíl na dani z přidané hodnoty. Obec často také žádá o různé dotační tituly a příspěvky. Tak se podařilo získat obecní dopravní automobil Ford, který slouží pro výjezdy dobrovolných hasičů, ale může svážet děti a seniory na akce.

Pro školu se podařilo získat dotaci deset milionů z evropských strukturálních fondů IROP (Integrovaný regionální operační program) – ty peníz nelze nechat ladem. Z peněz budou vybudovány nové učebny pro výpočetní techniku a přírodovědu a zajištěn bezbariérový přístup výtahem. S tím se sveze i oprava střechy, která už byla nutná. (Ministerstvo pro místní rozvoj slibuje, že vydá přes 300 milionů pro účely školství.) Pro správné účtování obce to bude opravdu náročné.

V obci se podařilo udržet úřadovnu České pošty. Přestěhovala se z nevyhovujícího objektu do jiného soukromého objektu u školy. Tak mohou být obyvatelé spokojeni. K jejich spokojenosti chce paní starostka také vybudovat novou ordinaci lékaře. Se zavedením povinnosti užívat EET chce dosavadní lékař se 400 pacienty skončit. Ordinace byla dříve závodní, a také nepříliš obnovovaná, proto zastupitelstvo chce vybudovat novou ordinaci pro praktického i zubního lékaře v Dělnickém domě. Ordinace budou v prvním patře, kam se zavede výtah. Bude sloužit i pro knihovnu a pro klubovnu seniorů. Budovu Dělnického domu je nutné zároveň zateplit.

Připravována je také rekonstrukce hasičárny, nové dveře i zateplení a střecha. To bude již úkol pro následující volební období. Ale Karolína Hálová by jej ráda dostala do polohy schváleného projektu. „S projektanty je to vždy nejdelší jednání a než se stavba nebo přestavba schválí, uplynou klidně dva roky...,“ říká starostka. „Z minulého období tak zůstala ještě úprava sportoviště – soutěžilo se o nejnižší cenu. Ta ale nedávala záruku, že umělý trávník bude dostatečně kvalitní, tak se vše zdrželo,“ dodává. Zkrátka investování musí být promyšlené na roky dopředu, a to paní Karolíně jde na jedničku.

Skřivanům nechybí sociální péče

Ve Skřivanech se starají také o seniory a sociálně slabší občany. Obec má celkem 12 bytů, z toho šest sociálních - startovních. V obci je také Domov sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení, postaveny jsou tři domky uspořádané na domácnosti. Žije zde přes 80 klientek, které mají veškerou péči. Ty schopné pracují v dílně, prádelně nebo kuchyni, například také roznášejí obědy pro seniory. I pro dům s 15 chráněnými byty pro seniory. Jejich návštěvy jsou pro paní starostku také samozřejmostí.

Obec také vykonává funkci veřejného opatrovníka 38 klientkám omezeným ve svéprávnosti, které nemají žádnou jinou blízkou osobu, která by je mohla zastupovat. „Pro mne je to spousta cest do Hradce Králové k soudním jednáním, to mi nevadí. Vadí mi ale, že když tyto osoby nějaké peníze nashromáždí, pak se teprve příbuzní k nim hlásí o dědictví...,“ komentuje starostka Hálová. „Proto doporučuji vždy, aby si klientky pro sebe pořídily nové oblečení. Boty a podobně a nešetřily na kvalitních věcech a své peníze si v rozumné míře užily, například při lázeňských pobytech nebo při různých terapiích, jež jsou pro ně vhodné a prospívají jim.“

Nezaměstnanost, přezaměstnanost a čistota v obci

Problémem pro obec byli a jsou nezaměstnaní. Obec je může zaměstnat na veřejně prospěšné práce, většinou k úklidu veřejných prostranství. Nese to také dávku starostí. „Ti, kteří se osvědčí, si nechávám co nejdéle, ale nemohou další rok už u obce pracovat, protože už tu přes úřad práce pracovali. Přicházejí stále méně schopní lidé, které obec nemůže pro zahradnické činnosti a úklid využít – a to je pak s nimi potíž,“ říká starostka. Problémy s sebou nese tak i to, že je nezaměstnanost nízká a zůstali snad jen opravdu ti nezaměstnatelní.

Ve Skřivanech jsou tři větší firmy, které poptávají zaměstnance, a lidé chybějí, a tak jsou zde najímáni i cizí státní příslušníci – zejména Ukrajinci. Ti se zase neumějí příliš dobře v obci chovat. Zaměstnanci firem parkují, kde nemají... Zaměstnanci však nemají na růžích ustláno, ani v době hospodářské konjunktury, jak má starostka zjištěno. Musí třeba v létě snášet 40 °C tepla a pracovat – pro potravinářské účely – v obleku, rukavicích, brýlích...

Obec má propracovaný systém svozu domovního odpadu a snaží se o třídění. Svoz odpadu je občanům účtován podle periody svozu. Chystají pro občany kompostéry, aby splnili zákonnou povinnost nakládání s odpady, a protože za skládkování odpadů se platí a bude v příštích letech omezeno.

Je třeba proto budoucí občánky vychovávat k péči o prostředí kolem sebe. Děti proto vloni na jaře sbíraly po příkopech, i s myslivci, odpadky a starostka je mile překvapena: „Děti dodnes sbírají z chodníků, co tam nepatří, a dávají do košů. Takže akce měla opravdu výchovný dopad. I když v místním parku si někteří majitelé pejsků nedělají starost s uklízením po svém miláčkovi.“

Kulturní život v obci

V obci je několik spolků, které vymýšlejí akce: sportovci – TJ Slavoj a TJ Sokol, Spolek Skřivaňáci, Klub seniorů, Myslivecký spolek a Sbor dobrovolných hasičů Skřivany. I mateřská a základní škola připravují akce. Skřivaňáci se těší například na vítání občánků, na divadelní představení ochotníků, nebo květnové bublinkování a koncert ke Dni matek či cestu Pohádkovým lesem. Proto obec spolky také podporuje a dostávají schválené finance.

Slavný rodák dr. Václav Vojtěch (29. 11. 1901 – 6. 8. 1932), který stanul jako první Čech na území Antarktidy, má zajištěnu péči o rodnou hájovnu, u níž stojí čtyřistaletý dub. Obec ji prodala s věcným břemenem umístění pamětní desky a zatím péče o ni vypadá nadějně.

Nejen volební program bude rozhodovat

Paní starostka má dvě děti a na podzim ji čeká zlomové období: syn se stane prvňáčkem, dcera se bude ucházet o střední školu a budou volby... Paní Hálová se domnívá, že třeba bude mít pozici těžší než před čtyřmi roky: „ Tehdy si možná mnozí mysleli: dáme ji tam – má děti, bude spíše s nimi a do obecních věcí se moc nepohrne...“ Ale tak to nebylo a paní Karolína se snaží pro občany Skřivan zlepšovat život v obci po všech stránkách, jak vyplývá z výše uvedených aktivit, a zkušenosti již má nasbírané.

Do příštího volebního programu by Karolína Hálová zahrnula zmíněnou úpravu Dělnického domu. Také budovu hasičárny čeká proměna a dokončení sokolského sportoviště. Zejména by ráda měla pro chystané akce hotovou projektovou dokumentaci a stavební povolení. Budou to hlavní akce pro volební lístek za KSČM. Jako starostka se starala o „své“ občany i po pracovní době, to se za ty roky nezměnilo – a stále je onou „lidovkou“, jak jí občané říkají. Osobnost Karolíny Hálové je nepřehlédnutelná, a lze doufat, že ji občané Skřivan podpoří i na další čtyři roky. Vždyť nápady, co v obci pro občany vylepšit a jak lépe hospodařit jí nechybějí.

skrivany park skola wskrivany obecni urad wskrivany delnicky dum w


Mirka Vohralíková

(O paní starostce Skřivan také v Krajánku 3/2016.)
skola2 1654 x