Nový Bydžov funguje, zaslouží však posilu!

Vladislv Motycka NB minMěsto Nový Bydžov má bohatou historii, původně vesnice Bydžov je v pramenech poprvé uváděna v roce 1186. Z dostupných záznamů bylo povýšeno na město v listině Václava II z 19. 6. 1305. Dnes je Nový Bydžov často nazýván městem kultury, sportu a škol.
Má řadu kulturních památek, je zde mimo jiné aktivní Jiráskovo divadlo spojené s kinem, kulturní klub Mekka, Muzeum a galerie, Městská knihovna, krytý zimní stadion s aktivní mládežnickým hokejem, nově opravené koupaliště s letním kulturním programem a široká řada dalších sportovišť a volnočasových areálů. Jsou zde dvě mateřské školy po kompletních rekonstrukcích vnitřních i venkovních prostorů, dále nově zrekonstruované tři základní školy, všeobecné gymnázium (založené 1873), které se v současné době, dle rozhodnutí krajského úřadu, slučuje s Vyšší odbornou školou a Střední odbornou školou v jeden celek i Střední škola Technická a řemeslná. Co zde však chybí, je krytý plavecký bazén.

Stěžejním dokumentem pro činnost zastupitelstva a dalších orgánů města je strategický plán rozvoje města do roku 2024, přijatý a schválený v roce 2014. Bylo vytipováno šest zásadních priorit, kterými by se město mělo ubírat a jsou to: zaměstnanost, vzdělávání, veřejné služby se zaměřením na zdraví a sociální potřeby občanů, bezpečnost, životní prostředí a regionální funkce města.

Co se ve městě povedlo a co jde s obtížemi

V oblasti zajištění zaměstnanosti, která byla postavena jako nejdůležitější priorita města, se podařilo plně dobudovat a obsadit výrobními kapacitami průmyslovou zónu. V současné době převyšuje zájem o výrobní kapacity její možnosti, a proto připravujeme další vhodné prostory. Požadavky výrobních firem na zaměstnance již převyšují počet práceschopných občanů Nového Bydžova i spádového okolí, a proto výrobní firmy nabírají zahraniční pracovníky, což s sebou přináší další problémy ve městě. 

Město chce udržet stávající stav škol a zájmových kroužků, i když počet nových dětí klesá. Ve veřejné službě určené pro zdraví a sociální potřeby občanů se plně nedaří udržet dostupnou zdravotní péči pro naše občany a spádové okolí. Sloučením
nemocnice Nový Bydžov s nemocnicí Jičín došlo ke zrušení lůžkové části chirurgie a dětského oddělení. V současné době zde funguje pouze chirurgická a dětská ambulance, a to od pondělí do pátku, pouze v denních hodinách, v ostatní době
částečně funguje pohotovost na interním oddělení, které ještě disponuje lůžkovou kapacitou. V naléhavých případech musí občané, ale i děti, dojíždět za nezbytnou péčí do Jičína, nebo do Hradce Králové, případně do Městce Králové. Specializovaní
odborní lékaři navštěvují město též sporadicky a potřeba by byla daleko vyšší. Bohužel, řešení tohoto problému není v silách města, ale kraje a vlády. 

V sociální péči je v současné době dostatečná kapacita domů s pečovatelskou službou, ať už stálou nebo i terénní. Na sklonku loňského roku byla zahájena výstavba nového penzionu v ceně kolem 30 mil. Kč. Pro zlepšení bezpečnosti občanů ve městě byl vybudován kompletní kamerový systém pro všechna důležitá a riziková místa. Počet městských strážníků se zvýšil na osm členů a byly zavedeny pravidelné kontroly heren a restaurací strážníky městské policie za účasti pracovníků sociálního odboru města. Také byly přijati do zaměstnaneckého poměru asistenti prevence kriminality z řad romských občanů, kteří s městskou policií dohlížejí na klid, pořádek, bezpečnost a dopravu ve městě. Přesto mezi obyvateli města panuje určitý pocit nejistoty a nebezpečí nejen od romských občanů, ale i ostatních, především se bojí mládeže páchající pouliční kriminalitu.

Čisté město

V loňském roce byl otevřen nově rekonstruovaný sběrný dvůr pro sběr veškerého odpadu. Jsou vyhrazena a plně funkční sběrná místa ve všech částech města i přilehlých obcích na sběr tříděného odpadu, včetně použitých olejů z domácností. Je však škodou, že někteří občané tyto prostory zneužívají zavážením různého odpadu, který svoji povahou mezi tříděný odpad nepatří, a tím vytvářejí zvýšené nároky na technické služby města za odvoz a vyčištění těchto prostor. Zaveden byl samostatný sběr plastů a papíru, odpad svážen a připravuje se i svoz bioodpadu ve speciálních nádobách.

Vzhledem k tomu, že město bylo také po několik let sužováno povodněmi, přistoupili jsme k přípravě výstavby protipovodňové hráze podél řeky Cidliny. Je však dosti nepochopitelné chování některých občanů, jejichž pozemků se výstavba této hráze dotýká, protože kalkulují, jak by na prodeji pozemku co nejvíce vydělali. Za zmínku také stojí to, že každým rokem se vysazuje více alejí za dožité stromy.

Pro zlepšení kvality odpadních vod byla zrekonstruována ČOV. Ke zlepšení dodávky plynu dojde v nejbližší době k rekonstrukci stávajících regulačních stanic na území města. Pro další zlepšování životního prostředí je postupně odstraňována silná ekologická zátěž z galvanizovny bývalého Kovoplastu. Mnoho již bylo uděláno, přesto další opatření budou v letošním roce pokračovat.

Co je nejvíce na očích

V loňském roce bylo proinvestováno, včetně dotací, více než 60 miliónů. Jednou z největších akcí byla kompletní rekonstrukce ulice Havlíčkovy (10 mil. Kč), dále oprava střechy a výstavba dílen na ZŠ Karlova (4,5), oprava koupaliště (1,5) a příprava lokality po Dufkově pile pro zástavbu 22 rodinných domků a dvou řadových domů v objemu 10 miliónu Kč. Na opravách místních komunikací a chodníků se proinvestovalo více než pět milionů.

Rozpočet města v loňském roce představovaly příjmy 172 mil. a výdaje 190 mil. Z přebytku 18,5 mil. byly dofinancovány příjmy na úroveň výdajů. Letošní rok je rokem posledním v daném volebním období. V příjmech se počítá s objemem 193 mil. a ve výdajích s částkou 230 miliónu Kč. Dofinancování bude 31 mil. Z přebytku a uzavřeného úvěru. Na investiční výstavbu se počítá s částkou 85,5 mil. Kč. Největší akce: celková rekonstrukce ulice Jungmannova (14 mil. Kč), opravy místních komunikací a chodníků (11 mil.), nový penzion Na Šarlejích za 20 miliónů.

Vybudování nové infrastruktury v areálu bývalé pily pro výstavbu nových rodinných domků bude stát 12 miliónů Kč. Také se počítá s vestavbou dalších kabin pro hráče na Zimním stadionu, kde bude použita částka ve výši 3,6 mil. a město dále čekají drobné investice na ZŠ a MŠ a částka 1 mil. na opravu bývalé školy ve Vysočanech. Na rekonstrukci trávníku na fotbalovém stadionu bude použita jako přílož od města částka tři milióny korun.

Za volební období se dost věcí povedlo, je však nutné KSČM v zastupitelstvu Nového Bydžova posílit.

NB autobusák minnovy bydzov radnice min


Vladislav Motyčka,

zastupitel města za KSČM
skola2 1711 x