První československý kosmonaut!

FO00112677 v2Dnes je tomu přesně 40 let, kdy vzlétl první československý kosmonaut Vladimír Remek do vesmíru. Československo byla tak třetí zemí světa, po Sovětském svazu a USA, která byla schopna poslat svého občana na oběžnou dráhu Země.

Do kosmu Vladimír Remek letěl v rámci programu Interkosmos, když Sovětský svaz nabídl členským státům programu návštěvu jejich kosmonauta na sovětské vesmírné stanici. Ke svému letu na stanici Saljut 6 vzlétl společně se sovětským kosmonautem Alexejem Gubarevem 2. března 1978 na palubě kosmické lodi Sojuz 28, ve vesmíru prožil 7 dní, 22 hodin a 17 minut.
Byla to první mezinárodní posádka v rámci programu Interkosmos i v historii kosmických letů vůbec. Se stanicí Saljut 6 se Sojuz 28 spojil 3. března v 17:06 UTC, po spojení se kosmonauti přivítali se členy dlouhodobé posádky stanice Jurijem Romaněnkem a Georgijem Grečkem.


V následujících dnech kosmonauti uskutečnili několik televizních reportáží, pomáhali stálé posádce a věnovali se vlastnímu vědeckému programu.
Experimenty připravené československými vědci byly:

Chlorella-1, zkoumající rozmnožování řas Chlorella.
Tepelná výměna-2, srovnávající naměřenou teplotu těla s pocity kosmonautů.
Oxymetr, měření okysličení tkání kosmonautů. Při zahájení prací kosmonauti zjistili poruchu napájení přístroje, zdroj sice improvizovaně nahradili sadou monočlánků, měření však už neproběhlo kompletně.
Supos, spočívající ve zjišťování psychologického stavu kosmonautů před, během a po letu.
Extinkce, ve kterém Remek sledoval změny jasnosti hvězd při západu za obzor.
Morava-splav, který využíval sovětskou pec Splav-1 k roztavení a pomalému (45 hodin) chladnutí vzorků chloridu měďného a olovnatého a chloridu stříbrného.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Vladimírovi Remkovi za jeho úspěch, který byl obrovským úspěchem vědy, výzkumu a průmyslu naší československé společnosti, a který byl také výjimečný ve světovém srovnání.


x fotogalerie vladimir remek tesla 2018


Vzhledem k 28 let trvající propagandě, která bagatelizuje a kriminalizuje vývoj Československa mezi lety 1948 a 1989, je s podivem, zda naši občané ještě vědí, že k takovému úspěchu naše věda a průmysl dospěly.
Vždyť vzhledem k tomu, jak je popisováno Československo před rokem 1989, to přeci nemohlo být možné. Současná elita nám předkládá dějiny tak, že je k neuvěření, co náš tak "zdevastovaný" průmysl, téměř "nefunkční" zemědělství, "nerozvinuté" zdravotnictví na úrovni třetího světa a "zaostalé" školství, věda a výzkum, dokázaly a společnost byla schopná vyslat kosmonauta do vesmíru! Před námi to dokázali právě jen Sovětský svaz a USA.

Je potřeba tyto úspěchy připomínat a učit naše děti dějiny naší země bez předsudků, ale také bez propagandy.


Daniel Čapek
Člen OV Hradec Králové


skola2 2006 x