To se divíš, Kriste!

tatana lankasova mkNení od věci si občas připomenout křesťanské legendy. Třeba tu, jak syn boží chodil se svými učedníky pěšky v prostém plátěném hábitu a opáncích, kázal pod olivovníkem a dělal zázraky. Třeba ten s chlebem, rybami a vínem. Zatímco ti, co se na jeho jméno odvolávají dnes, jezdí v luxusních limuzínách v ornátech zlatem vyšívaných a kážou svoje učení v chrámech uměleckými skvosty zdobených. Inu, je to věc jejich věrohodnosti v očích věřících. Přesněji řečeno: byla by to jejich věc, kdyby nebylo největšího tunelu v dějinách našeho národa – tzv. církevních restitucí. Také heslo „co bylo ukradeno, musí být vráceno“ by znělo přesvědčivěji, kdyby církev, zvláště ta svatá katolická, začala vracet potomkům svých věřících desátky a odpustky, která z nich leckdy surově vymámila. Jazykem dnešní propagandy řečeno prostě: o něž je staletí okrádala.

Leč, podle prelátů Biskupské konference, tzv. církevní restituce jsou věc uzavřená a desátky ani odpustky se vracet nebudou. Ani ve formě daní.

Naivní občan očekával, že si církev, zvláště ta svatá katolická, začne konečně při příjmu několika restitučních miliard ročně, hradit alespoň opravy objektů, které jí, nezřídka ve výborném stavu, byly vydány. Leč ouha, naivní občan se mýlí. Jak uvedl generální sekretář Biskupské konference David Hanzl, peníze z finančního vyrovnání jsou investiční peníze, církev je bude investovat do dalšího majetku a teprve z výnosu těchto investic hodlá plnit své dvě, Kristem uložené úlohy – charitativní a pastorační.

Takže vážení, je to tak, že církev, zvláště ta svatá katolická, bude nadále požadovat od samospráv místních i krajských a od vlády peníze na opravy svých vlastních objektů, čerpat veřejné dotační peníze z našich daní na sociální služby a církevní školy, a sama bude rozmnožovat svůj majetek. A možná někdy z výnosů ukápne nějaký ten peníz na Kristem uložené úlohy. A ty milý občane - věřící či ateisto, budeš platit církevní „desátky“ dvakrát – jednou v tzv. restitucích, podruhé v dotačních titulech samospráv a ministerstev. A pokud s tím něco neuděláš, milý občane, bude to tak a nejinak.

Nedávno jsme oslavili sté výročí Říjnové revoluce. Připomínám ji v této souvislosti proto, že jedním z počinů vlády sovětů byla nejen odluka církve od státu, ale také školy od církve. U nás odluka církve od státu provedena nebyla a obávám se, že se jí ani nikdy nedočkáme, protože pro církev je nevýhodná a bratři lidovci to dovedou vždy nějak zařídit. Byla sice provedena odluka školy od církve, ovšem kdeže socialistické sněhy jsou. Po převratu začaly záhy jako houby po dešti růst církevní základní a střední školy, především gymnázia. Jejich vznik může povolit jen ministerstvo školství a ono je také ze svých zdrojů financuje. Pikantní je, že ani krajská samospráva nemá možnost se dozvědět, jaké provozní peníze do církevní školy z našich daní jdou. Odhadnout lze jen mzdové fondy.

Shrnuto a podtrženo: vedle vydaného majetku vyplácíme z našich daní rok co rok církvi finanční náhrady za tzv. nevydaný majetek. Zároveň z našich daní velmi štědře přispíváme na udržování vydaného majetku a přitom ještě z našich daní financujeme plnění dvou Kristem uložených úloh – charitativní a pastorační. Kam se Kristus se svým zázrakem s chleby, rybami a vínem na své dnešní následovníky hrabe!


Taťána LANKAŠOVÁ, předsedkyně OV KSČM Hradec Králové
skola2 1987 x