Lesk a bída dopravních staveb města Hradec Králové

havrda clanekČasto poslouchám výhrady občanů města HK, že vedení města se spíše stará o velké investory (a o úpravy komunikací pro jejich potřeby) a ne o své zájmy, že nevyužilo své finanční možnosti (které v minulosti mělo) k rozšíření a modernizaci své dopravní sítě. Že se nechalo ukolébat svým okruhem a zapomnělo na chybějící dopravní směry Západ-Východ a Sever – Jih.

Jistě, do značné míry to pravdou je. Brzy se ukázaly dopady stále se navyšující těžké nákladní dopravy, rapidního nárůstu všeobecné motorizace a růstu satelitních obcí. Své přidaly i vlivy obřích nákupních center na okrajích města i narůstající deformace města – kdy sídliště jsou na jihu a východě, kdežto průmyslové a skladové oblasti na severu a západě. A dopravní skelet města přestává stačit. Vážnou komplikací je také skutečnost, že celý II. silniční okruh i městem procházející výpadovky na Jičín, Ostravu i Brno jsou státními silnicemi I. třídy ve správě ŘSD. A jednání se státní správou jsou vždy obtížná, ne vždy chápou potřeby města a v minulosti s nimi nebylo dostatečně důrazně jednáno.

Až v poslední době se přiblížilo (zatím jen v projekční přípravě) řešení přeložky silnice I/11 (Severní tangenty) ve směru na Ostravu, které odlehčí severní části okruhu města a napojí k dálnici oblast letiště a skladových oblastí. V obdobné fázi se nachází u ŘSD příprava stavby Jižní spojky, která má vyvést dopravu od dálničního sjezdu Kukleny na silnici I/37 (Hradubická) mimo přetížené ulice Pražská a Gočárova. Obě stavby však nebudou v provozu do 10 let.

Velmi obtížně se připravují dopravní stavby v oblasti Mileta na II. silničním okruhu. Zde výrazně chybí kapacitní dopravní napojení fakultní nemocnice, pohotovosti, rozrůstajících se kampusů univerzit a napojení Třebše. Navíc se tam připravuje stavba komerčního centra. Chybí i odpovídající komunikace do Slatiny a Věkoš (letiště).

Do nového územního plánu také město zakládá tzv. Jižní spojení, které zajistí dopravní napojení velkých sídlišť na jihu a východě města k dálnici mimo střed města, s novým mostem přes Labe u Březhradu.

Vyhrocuje se problém překonání bariéry železniční tratí, která město doslova „krájí“ od severu k jihu. Na tento problém upozorňuji přes 10 let. Nyní se plně ukazuje, jak je město nepřipravené k napojení na dálnici D11 a na rozvoj západním směrem. Ukazuje se, že Plotištský nadjezd vyžaduje zásadní opravy a kuklenský podjezd je svázán s problematikou zdvoukolejnění tratí na Pardubice i na Velký Osek.

Takže odpověď: Ano, město HK má vážné problémy se svou silniční sítí a již se projevují časté dopravní zácpy a i komplikace s MHD.

Alois Havrda

V HK, 11.1.2018
skola2 1650 x