KSČM připravuje pro komunální volby 2018

METRPROGRAM UŠITÝ HRADEČÁKŮM NA MÍRU

Prosíme vás o vyplnění ankety Zde! Děkujeme...

Rozruch kolem Centra duševního zdraví...

Lenka FotoMedailonek mV současné době se ve vedení Královéhradeckého kraje řeší, zda pokračovat v přípravách na dokončení Centra duševního zdraví (CDZ) v Trutnově. Nevím sice proč je kolem CDZ najednou takový rozruch až odpor, ale vím, že budování psychiatrických center je správná cesta, neboť při dnešním psychickém zatížení nás všech, se staneme dříve nebo později jejich klienty.

 

Zřizování CDZ v jednotlivých krajích je nařízeno ministerstvem zdravotnictví v souvislosti s transformací psychiatrické léčby v ČR. Královéhradecký kraj v minulém volebním období (za vlády ČSSD a KSČM) se souhlasem Zastupitelstva Královéhradeckého kraje po vášnivé diskusi a schválení koncepce psychiatrické péče, koupil pro tyto účely dům od města Trutnova. Objekt přímo navazuje na dnes již fungující Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb (RIAPS). RIAPS v Trutnově byl vybudován v roce 2010 jako centrum sociálních a zdravotnických služeb pro cílové skupiny z celého regionu. Na jedno místo byly nově koncentrovány ambulance psychologů a psychiatrů, manželská a rodinná poradna, nízkoprahové zařízení, kontaktní centrum a terénní program. Nový objekt dovolil realizovat nově i sociálně aktivizační služby pro osoby s duševním onemocněním, které byly posléze nahrazeny službami sociální rehabilitace pro tuto cílovou skupinu.

V připravovaném objektu CDZ RIAPS - Na Nivách 57, Trutnov, ve kterém mají být služby poskytovány, je potřeba počítat ještě s mnoha stavebními úpravami, aby bylo zajištěno naplnění standartu CDZ, především jeho bezbariérovost. Projekt se ucházel o investiční dotaci z EU, byl shledán jako důležitý a splňoval všechny náležitosti ve vypsaném grantu. Zadavatel žádosti - Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov (SOL), pod níž RIAPS patří, obdrží částku 55,5 milionu na investiční náklady za předpokladu, že se bude Královéhradecký kraj podílet 6,1 miliony korun. Doba udržitelnosti projektu je 5 let. Financování provozních nákladů by mělo být vícezdrojové, tj. z ministerstev zdravotnictví a práce a sociálních věcí, neboť se zde výkony prolínají, z Královéhradeckého kraje a přispět bude nejspíš muset i případný klient. Na tento fakt si začínáme zvykat a popravdě řečeno, jsou zdravotnická zařízení, jako např. zubař, kam bez peněženky už vůbec nevyrážíme. Provozní náklady se odhadují na zhruba 150 milionů korun po dobu udržitelnosti (z toho jsou 131 milion mzdy) a provozní výnosy na 148 mil.Kč. Předpokládaný rozdíl, který se bude muset kraj dofinancovat, je asi 3 miliony, což není tak závratné číslo, kvůli kterému by musel kraj přijít o dotaci a tím ukončit dostavbu a zprovoznění centra duševního zdraví. Nechápu, kde je zakopaný pes, proč tolik křiku a snahy zastavit rozjetý vlak, ve kterém sedí mnoho nadšenců, kteří dobré myšlence věnovali mnoho času a úsilí.

Lenka FIALOVÁ, kandidátka do PS PČR v Královéhradeckém kraji

skola2 1646 x