KSČM připravuje pro komunální volby 2018

METRPROGRAM UŠITÝ HRADEČÁKŮM NA MÍRU

Prosíme vás o vyplnění ankety Zde! Děkujeme...

Obědy do škol nejsou řešením!

tana sormova m
Královéhradecký kraj se zapojil do projektu Obědy do škol. Ten nabízí pomoc formou bezplatného stravování ve školních jídelnách a mateřských školách dětem ve věku 3 až 15 let, jejichž zákonní zástupci pobírají alespoň tři měsíce dávky v hmotné nouzi. Obědy jsou financovány z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
Kraj požádal MPSV o částku 4,9 mil korun a podpoří přibližně 340 dětí ze 40 základních a mateřských škol. V programovém období 2014 – 2020 by ČR mohla čerpat k tomuto účelu až 400 milionů korun. Na první pohled se zdá, že projekt je rozumný, přínosný a vyřeší nedobrou životní situaci mnoha dětí nejen v našem kraji. Ano je to tak, ale na jak dlouho? A je to opravdu ta správná cesta? Jak je možné, že v 21. století, v době rostoucí ekonomiky jsou nejen v naší zemi chudí lidé, lidé žijící na hranici bídy, děti, kterým nemají rodiče možnost zaplatit obědy, lidé pobírající dávky v hmotné nouzi, rodiny s dětmi, kterým je poskytována potravinová pomoc a na druhé straně miliardáři? Jak je možné, že v době proklamovaného blahobytu jsou lidé, kteří pracují, a přesto nemají na základní životní potřeby, většina důchodců a hlavně důchodkyň sotva vystačí se svým důchodem? Odpověď je jednoduchá. Máme kapitalismus a stali jsme se kolonií, která má levnou pracovní sílu, kam je možné vyvézt „všechno“ a odkud je možné brát. Bohužel máme už čtvrt století vlády, které to umožňují. Udělejme vše proto, abychom se znovu stali suverénní zemí bez zlodějů a podvodníků, kteří nás stále prodávají, zemí soběstačnou se spravedlivým odměňováním za poctivou a kvalitní práci ve všech oblastech a pro všechny. Pak nebude potřeba žádat o peníze nejen na obědy pro děti. Blíží se volby a ty jsou cestou pro nastolení změn. Nepodceňme je.


Táňa ŠORMOVÁ, dvojka královéhradecké krajské kandidátky KSČM do PS PČR
skola2 1530 x