KSČM připravuje pro komunální volby 2018

METRPROGRAM UŠITÝ HRADEČÁKŮM NA MÍRU

Prosíme vás o vyplnění ankety Zde! Děkujeme...

Nepotřebujeme nové církevní a soukromé školy!

skola
V poslední době se objevují nejen v našem kraji, ale i jinde, žádosti o schválení vzniku nové školy nebo navýšení kapacit. Samozřejmě se nejedná o školu státní, ale o školy církevní či soukromé. Příčinou může být nejen neuvážená inkluze.
Žádosti o vznik církevních škol jistě souvisejí s tzv. vracením majetku církvím a finančními prostředky, které začaly církve získávat a mají potřebu se více věnovat vzdělávání, vázaném na vlastní náboženskou ideologii. Soukromé školy pak souvisejí s podnikáním ve školství, které se zdá být lukrativním proto, že soukromé školy získávají finanční prostředky jak ze školného, tak z veřejných zdrojů.

Podle mne to v pořádku není, protože několik let se stále hovoří o nedostatku dětí vzhledem k počtu míst na existujících školách a tento stav se ve vlnách přelévá od mateřských přes základní, střední až po vysoké školy. Demografická křivka je přitom zřejmá a rozhodně dlouhodobě nestoupá. V okamžiku, kdy máme nenaplněné kvalitní státní školy, je naprosto nesmyslné, aby byly MŠMT schvalovány školy
další.

Pokud jde o školy soukromé, vidím obrovský problém v jejich financování. Pokud se někdo rozhodne podnikat se vzděláváním, je pro mne stejným podnikatelem jako truhlář, tesař, nakladatel či obchodník. Ti všichni musejí do svých podnikatelských aktivit investovat vlastní finanční prostředky. O soukromé škole to ovšem neplatí, ta čerpá peníze z veřejných zdrojů a tyto prostředky jsou srovnatelné s těmi, které dostávají školy státní. Myslím si, že to není spravedlivé a znevýhodňuje to programově školy státní. Vznikají velké rozdíly v možnostech, startovací podmínky jsou nerovné, soukromé školy mohou být lépe vybavené, zaplatit kvalitnější učitele atd. Podobně jsou na tom školy
církevní.

U církevních škol vidím také problém ve financování. Za celé čtyři roky mého působení na postu radní kraje pro oblast školství se mi nepodařilo zjistit, jaké finanční prostředky vlastně církevní školy od státu získávají, protože tyto prostředky jdou přímo z ministerstva a nikoli přes kraj. Vím jen, že jsou složeny jak z prostředků na mzdy, tak mohou být poskytnuty peníze na provoz a investice. Jsou na tom tedy lépe, než školy soukromé, protože ty na provoz a investice nedostávají. Kolik to ale v případě církevních škol je, to se ani krajský radní nedozví: přitom jde o peníze z daní všech občanů.
Byla bych velice ráda, kdyby došlo k narovnání podmínek ve školách různých zřizovatelů, což bude vyžadovat novou zákonnou normu, protože současný zákon onu vnitřní nerovnost a preferenci soukromých a církevních škol posvěcuje. Pokud někdo chce založit soukromou školu, nebo školu církevní, ať to udělá, ale financuje ji hlavně ze svého, jako každý jiný podnikatelský záměr.

Táňa ŠORMOVÁ,
trojka krajské kandidátky KSČM v KHK
skola2 1905 x