KSČM připravuje pro komunální volby 2018

METRPROGRAM UŠITÝ HRADEČÁKŮM NA MÍRU

Prosíme vás o vyplnění ankety Zde! Děkujeme...

Josef Skála k výrokům Karla Schwarzenberga (pro Parlamentní listy)

logo KSCM na vysku
1. Co si myslíte o tvrzení Karla Schwarzenberga k RVHP a k Varšavské smlouvě? „Celý režim nakonec skončil vlastní neschopností. Jak známo, konec Varšavské smlouvy i RVHP nebyla revoluce, nebyla to ani invaze cizí armády, nýbrž prostý krach. Byl to bankrot. Sovětská říše se rozpadla, a tak i u nás skončila vláda KSČ, jejíž vedení bylo zcela bezradné,“ napsal. Má pravdu? Anebo to bylo jinak?

Že je to povídačka, schopná zmámit jen dušičky s chatrným vzděláním a mizivou odvahou myslet vlastní hlavou. Socialismus skoncoval s nouzí a ponížením miliónů lidí. Jen za posledních 30 let postavil přes dva milióny bytů, kam se spousta rodin stěhovala z 1 + 0 bez vlastní koupelny a s WC, pro 3 - 5 domácností na chodbě. Za 3 + 1 o civilizovaném standardu pak platily kolem 10, maximálně 20 procent jednoho čistého platu. Dnes činí tržní nájemné v Praze přes 300 Kč za každý metr - a jediný čtverečný metr nového bytu v průměru už skoro 90 tisíc. Takhle bych mohl pokračovat ještě dlouho. Socialismus přinesl emancipační i civilizační průlom, nemající obdoby. K lidštější politice nutil i západní velmoci. Prázdné sudy, stižené morální křivicí, které se nakonec prodraly až do Kremlu, jsou na jinou debatu. "Sovětská říše se rozpadla" rukama těchto budižkničemu.

2. Vadí vám některé zmínky médií každý rok k výročí srpna roku 1968, anebo se dnes říká věcně k této historické události pravda?

Od srpna 1968 uteklo skoro půl století. Rozruch, který se kolem něj inscenuje, sleduje dnešní politické cíle. Pravda o tehdejší invazi - a jejím mezinárodním i vojenskopolitickém kontextu - je z těch, jimž Václav Klaus říkává "netriviální". Právě vše to, co vede do jejího hlubšího pozadí, však dnešním cedníkem prolézá ještě méně.

3. Pokud se ve společnosti, v médiích zmiňuje, že roky 1948 až 1989 zavedly ČSSR takřka do záhuby – zastaralý průmysl, špatná ekonomika, nesvoboda lidí, cenzura médií, nemožnost cestování apod. - jsou to pravdivé připomínky? Co byste kritikům vlády KSČ vzkázal (a)?

Aby se nenechali tahat za nos "presstitucí", jak nejstaršímu řemeslu, provozují-li je média, říká Amerika. Aby se nebáli myslet vlastními závity - a pídili se za skutečně směrodatnými fakty. Kolonií cizího mamonu jsme až teď. Privatizační převrat zruinoval většinu kapacit, budovaných po dlouhé generace. Morální právo kádrovat dobu, která je rozmnožila nejvíc, je pod bodem mrazu. My sami o ní přitom nemalujeme žádné svaté obrázky. Jsme jediná vlivná politická značka, která se staví čelem i ke všemu, co se naším jménem stát nemělo. Drtivá většina toho, co si nedáme za rámeček, by však neměla šanci, nebýt brutální, podrazácké přesilovky "studené války". Komu se zdá, že jsme si všechna ta darebáctví, jimž bylo třeba se ubránit, snad vycucali z palce, ten ať si koupí třeba jen knihu Steva Kinzera Bratři, co právě vyšla i česky. Je to životopis Johna Fostera a Allena Dullese. Do kanibalského hnojníku, jenž vedl v 50. letech ruku "zemi hvězd a pruhů", nahlíží brilantně. A co všechna alotria dnešní "euroamerické" politiky? Co z toho, z čeho smolí horory o "zločinném komunismu", chybí v jejím trestním rejstříku - a nezřídka v ještě sadističtější podobě? Ne jako přešlap sebeobrany proti nemilosrdné power play, ale vrtoch blazeované arogance moci? Stále víc zpětných rázů naděluje i nám - v podobě migračních vln i teroru napříč Evropou. Debata se srabem, závislým na nejstarším řemesle, je ztrátou času. Kdo má na víc - a dbá na osobní integritu - tomu jsou účelové horory k smíchu.

Autor:
Mediální úsek ÚV KSČM
skola2 2225 x