Odkup podílů Královéhradecké lékárny, a. s.

logo lkrenKrálovéhradecká lékárna, a. s., (dále KhL) vznikla v roce 2008 jako dceřiná společnost Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a. s., (dále ZH KhK) s podílem soukromého kapitálu. Vznikla především z důvodu zajištění centrálních nákupů léků a zdravotnického materiálu pro krajské nemocnice. Jako vedlejší službu má službu pro veřejnost. Díky velkému objemu nakupovaného materiálu dokáže nabídnout nízké ceny a být tak konkurenceschopná dalším lékárnám. Nyní provozuje deset veřejných lékáren.
Na konci měsíce října se krajští politici dozvěděli, že již došlo k navrženému odkupu podílu KhL. Transakci za zhruba 50 milionů korun rozhodlo a uskutečnilo představenstvo ZH KhK bez posvěcení kupní smlouvy valnou hromadou akcionářů nebo dozorčí radou holdingu. Oba tyto orgány tvoří již zmínění politici. Dozorčí rada se o podpisu smlouvy o odkupu podílu spolumajitele KhL Ing. Jaroslava Nádvorníka dozvěděla na svém řádném jednání 27. 10. 2016.
O odkupu podílu lékárny holdingem se hovoří delší dobu. Nově však vznikla diskuse o morálnosti a spolumajitelství akcií po snaze KhL otevřít novou lékárnu v Hořicích. Zaznívala kritika, že KhL by neměla podnikat, měla by pouze dodávat léky nemocnicím, že je to nekalá soutěž, navíc podporovaná z veřejných zdrojů, že vytváří diskriminační prostředí na trhu, atd. atd. Vysvětlovat – nevysvětlovat, několik odpůrců KHL si pořád mlelo to své. Co na tom, že Královéhradecký kraj do rozvoje KhL nedal ani korunu. Dohoda politiků v té době zněla vcelku srozumitelně. Ano, pojďme o odkupu diskutovat, udělejme ocenění a připravme kupní smlouvu. Následně o odkupu bude jednat zastupitelstvo kraje.
V dosluhujícím vedení kraje byla dohoda, že toto rozhodnutí by mělo udělat až nové zastupitelstvo. Proto to rozčarování nejen členů dozorčí rady ZH KhK, ale i dalších politiků, ať již starých, nebo nově zvolených. Nad rozhodnutím představenstva holdingu o takto vysoké transakci kroutí hlavou i nejeden vrcholný manažer, a to i přesto, že stanovy ZH KhK k nákupu dávají holdingu volnou ruku. Rozumím panu Nádvorníkovi, že svůj podíl odprodal a oproti jiným mu výši odměny za jeho podíl nezávidím. Dokázal totiž vybudovat silnou společnost od záměru po velké zisky. KhL dodává léky a investuje do krajských nemocnic, buduje konkurence schopné lékárny po kraji a dokáže i sponzorovat. Jsem nyní zvědavá, co budou znovu zvolení zastupitelé, třeba pan Derner či paní Berdychová – hlasití moralisté a odborníci na tržní prostředí z pohledu kraje –dělat a říkat. Že by začali trvat na zavírání tolik kritizovaných veřejných lékáren či výdejen léků Královéhradecké lékárny v kraji? No to se mi opravdu nechce věřit.

Lenka FIALOVÁ,
členka Dozorčí rady ZH KhK

Krajánek 12/2016
skola2 1457 x